Nacionalna konferencija "Izazovi i potencijali meštovitih migracija u Srbiji"

22. Decembar 2021.

21. decembar 2021. godine – Grupa 484 je organizovala nacionalnu konferenciju "Izazovi i potencijali meštovitih migracija u Srbiji" u Beogradu.

Konferenciju su otvorili ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, „Podrška EU u upravljanju migracijama u Srbiji – Unapređenje smeštajnih kapaciteta, socijalne zaštite i pristupa obrazovanju“ Uroš Živković i viši savetnik u Ambasadi Kraljevine Norveške Ivan Kuzminović. Nakon uvodnog obraćanja, radni deo konferencije je bio podeljen u dva dela. Prva sesija je bila posvećena izazovima sve prisutnije antimigrantske retorike, kao i medijskom izveštavanju u migracijama. Sa učesnicima je tokom prve sesije razgovarala Nataša Đulić Banović, novinarka i urednica redakcije spoljne politike u Euronews agenciji.

U sklopu druge sesije, rad je organozovan u dve tematske celine – pristup pravima izbeglica i migranata, pogotovo pravu na rad, kao i pravna pitanja o statusu izbeglica i migranata i ograničenim slobodana za različite kategorije migranata.

Takođe, tokom konferencije su predstavljeni i procesi i sadržaji amandmana ključnih zakona u oblasti migracija, kao i istraživanja i analize koje je pripremila Grupa 484.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija, nacionalnih organizacija civilnog društva, ustanova socijalne zaštite, predstavnici ambasada.

Konferencija je organizovana u okviru šireg korpusa aktivnosti programa Centra za migracije Grupe 484 u okviru projekta „Smernice za migrante - vodič kroz lavirint“, koji finansira Evropska unija i projekta „Podrška migrantima i lokalnim zajednicama u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji“, čiju realizaciju podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.