O projektu

section-cover

Ukratko

Sektor
  • Vladavina prava
  • Upravljanje migracijama
EuropeAid referenca
162620/DD/ACT/RS
Komponente
  • Direktna podrška migrantima i deci migrantima (pravna pomoć I psihosocijalna I edukativna podrška)
  • Aktivnosti zagovaranja (politike koje se odnose na pravni i strateški okvir Srbije relevantan za ostvarivanje prava migranata)
  • Aktivnosti podizanja svesti (lokalne kampanje o pravima migranata na zaposlenje i obrazovanje)
Grad / Region
Srbija
EU donacija
194.104 €
Pregovaračko poglavlje
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Januar 2020. - Decembar 2021.
Implementiran od strane
Grupa 484